Frøya

Aug 14, 2017

Frøya

Lokalisering: Frøya
Status: innbyd konkurranse – 1. premie, ferdigstillt
Arkitekt: JSTA, Eggen Arkitekter
År: 2011-2013

  1. etasje

2. etasje

Naturaksen

Bygningstypologier

Snitt sal og lengdesnitt

Tversnitt

Perspektiv fra vest

Oppriss nord og sør

Oppriss, øst og vest

Romstudie Campus

Romstudie sal

Romstudie sal fra sør

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post@jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: