Bromstadveien 59

Aug 14, 2017

Bromstadveien 59 – Kontor og produksjonslokaler for Autronica

Lokalisering: Trondheim
Status: Bygget
Arkitekt: JSTA

Inngangsparti

Bygget sett fra sørvest

Inngangsparti

Bygget sett fra sørvest

Hovedtrapp

Åpen produksjon

Tegninger, 1. etasje

Tegninger, 2. etasje

Tegninger, 3. etasje

Tegninger, snitt.

JSTArkitekter AS

Besøksadresse:
Atelier ilsvika, Nedre Ila 56, 7018 Trondheim

Telefon:
(0047) 45631763

E-post:
post@jsta.no

Org.nr:
NO 991181369 MVA

Send oss en melding: