Harald Hårfagres gate 8

Vi vil herved informere om at understående annonse blir publisert i Adresseavisen den 8. og 9. juli 2015.